Fundusze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Nasza Kręgielnia Powstała dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Beneficjent: PPHU „MARS” Sp. z o.o.

Tytuł operacji: „Budowa nowoczesnej kręgielni na terenie Ośrodka Wczasowego Bory Tucholskie”.

Cel operacji: wsparcie przedsiębiorczości na terenie LSR poprzez budowę nowoczesnej kręgielni na terenie Ośrodka Wczasowego Bory Tucholskie.

Zakres operacji: Rozbudowa i przebudowa budynku, zakup wyposażenia do gry w bowling.

Efekty: W wyniku realizacji operacji utworzone zostaną nowe miejsca pracy, zwiększona zostanie konkurencyjność firmy poprzez wprowadzenie nowych usług.

 

Wartość dofinansowania: 249.460 zł

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Początek Strony