Zapraszamy do naszej kręgielni

Zapraszamy do naszej kręgielni

Rezerwacja torów: 607282509

GODZINY OTWARCIA KRĘGIELNI:

Dzień tygodnia Godz. otwarcia
Poniedziałek 11:00 – 24:00
Wtorek 11:00 – 24:00
Środa 11:00 – 24:00
Czwartek 11:00 – 24:00
Piątek 11:00 – 24:00
Sobota 11:00 – 24:00
Niedziela 11:00 – 24:00

CENNIK :

Dzień tygodnia
Poniedziałek 60 zł
Wtorek 60 zł
Środa 60 zł
Czwartek 60 zł
Piątek 60 zł
Sobota 60 zł
Niedziela 60 zł

Cena za 1h gry na torze bowlingowym (1-6 graczy)

Obuwie do gry (od nr 36 do 45) – gratis*

*Obowiązuje dorosłych

** Dzieci – buty na zmianę na jasnym spodzie

BANDY DLA DZIECI – grający, potrzebujący zabezpieczeń na tor dla dzieci zobowiązani są do zgłoszenia tej informacji obsłudze na początku gry lub w trakcie dokonywania rezerwacji (kręgielnia posiada 2 komplety band – obsługa przygotuje tor pod warunkiem dostępności zabezpieczeń).


Oferta dla szkół!

Bowling to fajna forma zajęć sportowych dla uczniów. Gra w kręgle jest doskonałym sposobem na integrację grupy czy klasy.

Poprawia koordynację ruchową a dzieci poprzez zabawę uczą się współpracy i godnej rywalizacji.

Zapraszamy do skorzystania z promocji dla szkół (w czasie roku szkolnego).

Cena za 1h gry na torze bowlingowym – 30,00 zł. Na jednym torze może grać do 6 osób.

Kawa lub herbata dla opiekunów gratis!

Oferta obowiązuje od wtorku do piątku do godz. 17:00.

Istnieje możliwość zarezerwowania kręgielni w godzinach przed otwarciem lokalu. Warunkiem rezerwacji jest wynajęcie 4 torów. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 607282509 

Wymagane obuwie na zmianę: uczniowie mogą mieć swoje buty (na jasnym spodzie).


REGULAMIN KRĘGIELNI

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni Ośrodka Wczasowego „Bory Tucholskie (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu.
 2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu  oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 6. Każdy osoba znajdujący się na terenie kręgielni Ośrodka Wczasowego „Bory Tucholskie” (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) wyraża zgodę na udostępnianie jej zdjęć na stronie internetowej kręgielni oraz na profilu ”Facebook”.
 7. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia  i spożywania własnej żywności i napojów.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. przebywania zwierząt,
  3. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
 10. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

II.ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się  do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
  1. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
  2. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 2. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni.
  1. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
  2. Zakaz wchodzenia na tory.
  3. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
  4. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
  5. Przekroczenie linii faulu grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
  6. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
  7. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka  powinna być niewidoczna.
  8. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 3. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  1. wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
  2. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  3. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  4. wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  5. wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  6. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  7. niszczenia wyposażenia, urządzeń.
  8. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 5. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać  z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie”  nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 8. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 9. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 10. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 11. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie” (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu (w tym szatni) przedmioty oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Ośrodka Wczasowego „Bory Tucholskie” można odebrać w Recepcji.
 3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie” nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 4. Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie” (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie w seep lub rzut na wyłączonym torze.
  1. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
 5. Ośrodek Wczasowy „Bory Tucholskie” (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 1. REZERWACJA TORÓW BOWLINGOWYCH
 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia lub nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. Czas gry naliczany  jest  od  momentu  wpisania  do  systemu  danych  zawodników.  Po  upływie  opłaconego  czasu  gry  tor  zostaje  automatycznie wyłączony.
 5. Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 7. Kręgielnia w Ośrodku Wczasowym „Bory Tucholskie” (P.P.U.H. „MARS” Sp. z o.o.) nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad !!!!!!!

 

 

Początek Strony