Witamy w Borach Tucholskich

Witamy w Borach Tucholskich

“Zielone Serce” Północnej Polski

 

Ośrodek nasz otoczony jest licznymi rezerwatami, pomnikami przyrody i miejscami, do których, będąc u nas, trzeba koniecznie dotrzeć. Są to miejsca niezwykłe, jedyne i niepowtarzalne nie tylko w skali regionu czy nawet kraju, ale również Europy.

Ciekawe miejsca w okolicy:

  • Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi – mieści się w XIX wiecznym budynku dawnego spichlerza. Usytuowane jest w miejscu XIV i XV wiecznych murów obronnych i fosy. W muzeum  są stałe ekspozycje związane z etnografią, fauną i florą Borów Tucholskich oraz wystawy czasowe na których jest prezentowana głównie twórczość artystów ludowych m.in. hafciarek, rzeźbiarzy i malarzy.
  • Akwedukt w Fojutowie – zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą).
  • Krąg – zabytkowa ostoja budownictwa drewnianego.
  • Rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Odrach – miejsce to oprócz rezerwatu przyrody jest także bardzo interesującym skupiskiem archeologicznym. Wewnątrz ogrodzenia pośród rzadkiego sosnowego lasu znajduje się 10 całych i fragmenty kręgów kamiennych, z których najmniejszy ma średnicę 15m, a największy 33m. Na obwodnicy kręgów ustawione są kamienie wystające od 20 do 70 cm ponad powierzchnię ziemi. Liczba ich waha się od 16 do 29 sztuk w jednym kręgu. W środku ustawiony jest jeden lub dwa kamienie. Na terenie rezerwatu znajduje się również około 30 kurhanów, o średnicy od 8 do 12m.
  • Wielki Kanał Brdy – budowla hydrotechniczna, sztuczny kanał zbudowany przez Prusaków w XIX wieku w celu nawodnienia łąk czerskich leżących w Borach Tucholskich (długość 21 km, głębokość 1 m). Obecnie malowniczy szlak kajakowy.
  • “Jelenia Wyspa”– zaledwie 8 km od Tucholi, na terenie Nadleśnictwa Gołąbek znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna “Jelenia Wyspa”. Wiedzie ona przez niezwykle urokliwy fragment rezerwatu “Bagna nad Stążką”. Można powiedzieć, że ścieżka “Jelenia Wyspa” to esencja Borów Tucholskich. Są tu typowe dla Borów zbiorowiska roślinne: bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka, łęgi, olsy, i torfowiska oraz niezwykle malownicze, chronione rezerwatem bagna rzeki Stążki.
  • Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie w Wierzchlasie – rezerwat przyrody “Cisy Staropolskie” im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i drugim pod tym względem w Europie. Leży na 85,73 ha nad jeziorem Mukrz o powierzchni 43,3 ha i stanowi największe w Polsce naturalne stanowisko cisa, objęte ochroną od 1827 r. W latach 1926 – 1935 w “świętym Gaju” przebywał często L. Wyczółkowski rysując kredą litograficzną ponad 100 portretów sędziwych cisów (m.in. “Chrobrego” o śierdnicy 2,5 m) i sosen.
  • Tuchola – Stare Miasto z układem przestrzennym z przełomu XIII i XIV wieku, XIX w. budynek starostwa, Muzeum Borów Tucholskich, modernistyczny kościół z lat 1935 – 1939, partie murów miejskich, kościół poewangelicki wzniesiony w latach 1837-38.
  • Dąbrówka – jedyny w powiecie drewniany kościół z 1768 r. (obecnie otynkowany), wyposażenie rokokowe. Na cmentarzu przykościelnym XIX-w. grobowiec Jantów-Połczyńskich.
  • Śliwice – kościół św. Katarzyny z 1830 r., zabytkowa grota NMP z Lourdes.
Początek Strony